Research and KE
 • Hong Kong Research Grants Council - Research Assessment Exercise

  2014 Ranked No. 1 Department of Chemistry in Hong Kong
  2006 Ranked No. 1 Department of Chemistry in Hong Kong
  1999 Ranked No. 1 Department of Chemistry in Hong Kong
 • HKU Distinguished Research Achievement Awards

  2006-2007 Professor Vivian Wing-Wah YAM
  1999-2000 Professor Chi-Ming CHE
 • HKU Outstanding Research Student Supervisor Award

  2012-2013 Professor Hongzhe SUN
  2002-2003 Professor Wing-tak WONG
 • HKU Outstanding Researcher Awards

  2017-2018 Professor Xuechen LI
  2011-2012 Professor Kwong Yu CHAN
  2009-2010 Professor Hongzhe SUN
  2007-2008 Professor Wing-tak WONG
  2005-2006 Professor David Lee PHILLIPS
  2002-2003 Professor Dan YANG
  1999-2000 Professor Vivian Wing-Wah YAM
 • HKU Outstanding Teaching Award (OTA) of the Teaching Excellence Award Scheme (TEAS)

  2011 Dr. Angela Pui-Ling TONG
 • HKU Outstanding Young Researcher Awards

  2016-2017 Dr. Jinyao TANG
  2015-2016 Dr. David Xiang LI
  2013-2014 Dr. Xuechen LI
  2007-2008 Dr. Patrick Henry TOY
  2004-2005 Professor Hongzhe SUN
  2003-2004 Professor Wai-Kin CHAN
  2001-2002 Professor GuanHua CHEN
  2000-2001 Professor Wing-tak WONG
  1999-2000 Professor David Lee PHILLIPS
  1999-2000 Professor Dan YANG
 • HKU Research Output Prize

  2007 Professor Pauline CHIU